Kompanije koje se bave uklanjanjem buđi koriste peskiranje suvim ledom i tako smanjuju radno vreme otprilike za 60-80% po projektu. Ova metoda čisti i najnepristupačnija mesta, kojima je bilo nemoguće prići ručnim čišćenjem ili klasičnim peskarenjem. Uklanja kontaminirani (zaprljani) deo drveta, ne oštećujući njegovu osnovnu strukturu.

  • detaljno čišćenje nepristupačnih mesta
  • kompletno uklanjanje zaprljanja iz uglova i zavoja
  • čisti oko električnih instalacija i cevi bez oštećenja
  • smanjuje upotrebu alata koji koriste jake struje
  • ubija sva organska zagađenja