Kako ne postoji vreme sušenja i hlađenja, peskiranje suvim ledom je efikasan način da se očiste transportne površine i vozila, čime se vreme zastoja smanjuje.

  • čisti pokretne stepenice, liftove, podove
  • vagone, autobuse
  • hladnjače
  • betonske površine
  • čišćenje motora
  • električnih sistema