Peskiranje suvim ledom se može vršiti na licu mesta, bez rasklapanja i bez vremena koje je potrebno za sušenje i hlađenje, čime se vreme čišćenja skraćuje u odnosu na tradicionalne metode.

  • rezervoari, cisterne
  • parni kotlovi i talog u rezervoarima
  • revizija
  • proizvodni pogoni
  • uklanjanje ulja i masnoće sa svake površine
  • uklanjanje dima i čađi sa površina koje su zahvaćene požarom