Suvi led je ugljen-dioksid u čvrstom stanju. Kada se suvi led sublimuje on se pretvara u gas ugljendioksid, koji je sastavni deo naše atmosfere.

U procesu čišćenja suvim ledom koriste se štapići koji su dobijeni od tečnog ugljendioksida (CO2) pri kontrolisanim uslovima u specijalno konstruisanoj mašini. Prvo se dobija supstanca nalik snegu, koja se zatim sabija da bi se dobio suvi led.
On se zatim presuje kroz posebne ploče i tako se dobijaju štapići različitih dimenzija.

Upotreba

Osim što se koristi u procesu čišćenja suvim ledom koja je poznata kao Dry Ice Blasting, koristi se još i u medicini pri transportu krvi, organa i krvne plazme na niskim temperaturama, za hlađenje hrane i pića u keteringu...