Restauraciju istorijskih vrednosti i spomenika teško je postići bez ikakvih oštećenja tretiranog mesta kada se koriste tradicionalne metode čišćenja. Peskiranje suvim ledom nudi mogućnost da se uklone neumitni tragovi vremena, bez oštećenja, ogrebotina i nagrizanja.

  • detaljno čišćenje, čak i nepristupačnih mesta
  • uklanja ostatke prethodnih slojeva boje
  • čisti bez oštećenja oko električnih instalacija, cevi
  • restaurira orginalne detalje, bez nereda
  • nema upotrebe hemijskih rastvarača i razređivača