Peskiranje suvim ledom, ne samo što nudi manje štetnu i efikasniju metodu čišćenja u odnosu na tradicionalne metode, već vrši i dezinfekciju površine, čime se smanjuje mogućnost stvaranja novih naslaga, algi i školjki na tretiranoj površini.

Koristi se pri:

  • reparaciji slojeva fiberglasa (bubrenje)
  • uklanjanju slojeva antialgina
  • ljuštenju boje sa brodskih korita
  • čišćenju ventila za dovod morske vode
  • čišćenju izmenjivača toplote i kondenzatora
  • čišćenju motornog prostora