Peskiranje suvim ledom vam nudi smanjenje troškova rada, smanjenje habanja alata, smanjuje procenat nastalih oštećenja, ogrebotina i povećava proizvodnju. Drastično smanjuje zastoje u proizvodnji! Suvi led čisti uobičajena zaprljanja kalupa i omogućava čišćenje na licu mesta. Oštećenja kalupa su eliminisana zato što se oprema čisti na licu mesta, pa je ručno čišćenje potpuno nepotrebno. Redovno čišćenje omogućava vam da industrijska postrojenja rade dugo bez ikakvih problema.

  • kalupi
  • prese
  • mehanizam za pakovanje
  • mašine
  • peći
  • mikseri