Sa razvojem tehnologije i masovne proizvodnje, teško je zanemariti mnoge metode čišćenja koje više štete nego što pomažu životnoj sredini, ostavljajući za sobom hiljade tona toksičnog sekundarnog otpada godišnje.

Tradicionalne metode za sobom ostavljaju gomilu sekundarnog otpada koji se sastoji od raznih razređivača i drugih supstanci koje su korišćene pri čišćenju. Sama supstanca za čišćenje postaje sekundarni otpad, koji se mora adekvatno odložiti.

Čišćenje suvim ledom eliminiše sekundarni otpad, zato što suvi led jednostavno isparava, pretvara se u gas i na taj način eliminiše dodatno angažovanje i troškove u odnosu na tradicionalne metode.

Nema opasnosti od porasta koncentracije ugljendioksida

Štapići suvog leda napravljeni su u procesu od tečnog ugljendioksida (CO2). Dobijaju se od ugljendioksida, koji je nusproizvod u mnogim industrijskim procesima. Ova metoda ne proizvodi niti povećava koncentraciju ugljendioksida u atmosferi, tako da ne doprinosi efektu staklene bašte.

Pri udaru, suvi led stvara mikro-termički šok koji slabi vezu između naslage i tretirane površine. Mlaz komprimovanog vazduha odstranjuje naslage sa površine, dok suvi led isparava i jedini otpad su ostaci naslage koja je očisćena. Nema nikakvog sekundarnog otpada.