Tradicionalne metode mogu da oštete tretirane površine. Peskiranje peskom i drugim abrazivima kao i čišćenje hemijskim sredstvima oštećuje celovitost drveta, uklanja njegove slojeve i stvara sekundarni otpad. Peskiranje suvim ledom efikasno uklanja višegodišnje naslage prašine, buđi i ostalih naslaga i restaurira ga do njegovog prvobitnog stanja(oblika).