Tradicionalne metode zahtevaju rasklapanje i premeštanje opreme na određeno mesto za čišćenje. Peskiranje suvim ledom se primenjuje na licu mesta, bez rasklapanja i nema potrebe za hlađenjem ili sušenjem, tako da sam proces čišćenja traje par sati, za razliku od ostalih metoda koje traju danima.

  • roboti za zavarivanje
  • uklanjanje kapljica rastopljenog metala i zgure (cundera) posle varenja
  • čišćenje sistema za farbanje
  • transportne trake
  • oprema za montažu guma/felni
  • oprema za centriranje i testiranje točkova
  • vetrobranska stakla i zaptivni elementi karoserije
  • rashladni uređaji
  • roboti za farbanje